1920., 13. svibnja: Miroslav Bulešić rođen je u selu Čabrunići, župa Svetvinčenat

1931., u jesen: Miroslav Bulešić je ušao u sjemenište u Kopar

1939., u lipnju: završio je gimnaziju i položio u Kopru maturalni ispit

1939., u jesen: na biskupov poziv Miroslav Bulešić pošao je na studij u Rim te se upisao na Papinsko sveučilište „Gregoriana“

1943., 11. travnja: Miroslav Bulešić primio je u Svetvinčentu svećenički red, dva tjedna potom, 25. travnja slavio je mladu misu

1943., u rujnu: biskup je poslao vlč. Bulešića na ispomoć župniku u Badernu, a od 1. studenog vlč. Miro dobio je dekret upravitelja župe

1943. – 1945.: Miroslav Bulešić je dvije godine bio upravitelj župe Baderna

1945., u jesen: premješten je na novu župu u Kanfanar

1946., od 30. ožujka do 7. travnja održao je u župi sv. misije (u Kanfanaru, Sošići i Baratu)

1946., početkom rujna: s bogoslovima i svećenicima iz Istre vlč. Miro posjećuje Zagreb i nadbiskupa Stepinca

1946., u rujnu: preuzima službu vicerektora i profesora biskupijskog sjemeništa u Pazinu

1947., u lipnju: otvoreno se usprotivio daljnjem popuštanju komunistima u vezi s „petogodišnjim planom“

1947., 19. kolovoza: nasilnici „demonstranti“ spriječili podjelu krizme u Tinjanu

1947., 23. kolovoza: Komunisti spriječili krizmu u Buzetu, no obavljena je krizma u Črnici

1947., 24. kolovoza: obavljena krizma u Lanišću; nakon mise provala nasilnika u župnu kuću, umorstvo vlč. Miroslava Bulešića i ranjavanje mons. Ukmara

1947., 26. kolovoza: popodne obavljen sprovod vlč. Bulešića u Lanišću

1947., 29. rujna – 02. listopada: održano montirano suđenje u Pazinu, osuđen vlč. Cek i suradnici

1956. 24. travnja: Biskup Dragutin Nežić pokrenuo je postupak za kanonizaciju Miroslava Bulešića, proces je ubrzo obustavljen

1958., 13. svibnja: preneseno tijelo vlč. Bulešića iz Lanišća u Svetvinčenat

1987., 24.kolovoza: u Svetvinčentu svečana proslava 40. godišnjice smrti vlč. Miroslava Bulešića

1997., 24. kolovoza: u Svetvinčentu svečana proslava 50. godišnjice smrti vlč. Miroslava Bulešića

1998., 24. kolovoza službeno imenovan novi postulator u kauzi za beatifikaciju

2000. 28. ožujka: u poreču biskup Ivan Milovan uspostavio službeno biskupijsko sudište za kauzu vlč. Bulešića

2003. 11. travnja: u Svetvinčentu svečano preneseni posmrtni ostaci vlč. Miroslava Bulešića iz grobnice na mjesnom groblju u novu grobnicu u župnoj crkvi Navještenja Marijina

2004. 11. rujna: pod presjedanjem biskupa Ivana Milovana u Poreču je zaključen biskupijski postupak za proglašenje sluge Božjega Miroslava Bulešića blaženim

2007., 26. kolovoza: u Svetvinčentu održana svečana proslava 60. obljetnice smrti Miroslava Bulešića. Uz prvo nacionalno hodočašće svećenika, slavlje je predvodio – s preko 300 svećenika i biskupa Hrvatske – kardinal Josip Bozanić

2012., 20. prosinca: papa Benedikt XVI daje Kongregaciji za kauze svetih dopuštenje da se izda dekret o mučeništvu Miroslava Bulešića

2013. 12. veljače.: objavljen je datum beatifikacije vlč. Miroslava Bulešića

2013. 28. rujna: Beatifikacija sl. B. Miroslava Bulešića u Pulskoj Areni. Slavlje je predvodio kardinal Angelo Amato, prefekt Kongregacije za kauze svetih.