Svečano misno slavlje kojim je obilježena stota obljetnica rođenja bl. Miroslava Bulešića, u srijedu, 13. svibnja 2020. u Svetvinčentu, blaženikovoj rodnoj župi, predvodio je porečki i pulski ordinarij mons. dr. Dražen Kutleša.

Danas, 4. svibnja, započinje devetnica uoči obilježavanja stote godišnjice rođenja bl. Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika (13. V. 1920. - 13. V. 2020.). Tim povodom prenosimo dopis vlč. mr. Ilije Jakovljevića, vicepostulatora u kauzi za kanonizaciju bl. Miroslava Bulešića.

"Pred nama je stota godišnjica rođenja bl. Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika (13. V. 1920. - 13. V. 2020.). Zbog epidemioloških razloga nećemo moći obilježiti ovu godišnjicu na taj dan onako kako smo željeli, svečanim misnim slavljem u Svetvinčentu i programom u Lanišću, ali vjerujem da ćemo moći 24. kolovoza, prigodom godišnjice mučeništva.  

Pozivam Vas, dragi štovatelji bl. Miroslava, da molimo devetnicu u čast bl. Miroslavu, od 4. do 12. svibnja, a 13. svibnja da pođemo u svoje župe na misu, odnosno pratimo preko radija ili televizije.

Preporučam svim župnicima Porečke i Pulske biskupije, kao i onima koji imaju relikvije bl. Miroslava Bulešića, da u svojim župama progovore kod misnih slavlja o bl. Miroslavu Bulešiću i ako je moguće da kroz devet dana, od 4. do 12. svibnja, molimo devetnicu ili barem molitvu bl. Miroslavu. Neka se, ako je moguće, ispred oltara ili na vidljivom mjestu postavi slika, kip ili relikvije bl. Miroslava za štovanje. Budući da nećemo moći imati svečano misno slavlje u Svetvinčentu, 13. svibnja, potičem Vas da taj dan imamo u našim župama misna slavlja.

Naš Blaženik, kao što je u svoje vrijeme bio uzor svećeničkog života, tako i danas diljem naše domovine i šire uzor je mnogim svećenicima, redovnicima, redovnicama, bogoslovima i vjernicima u ispovijedanju vjere. Po njegovu zagovoru događaju se mnoga uslišanja, a vjerujemo i zato molimo da se po zagovoru bl. Miroslava dogodi čudo.

Tekstove možete nabaviti u knjižari Josip Turčinović d.o.o. Pazin, kao i drugim kršćanskim knjižarama ili na web stranicama www.miroslavbulesic.com.

Za mjesec kolovoz pripremamo III. dopunjeno izdanje Duhovnog dnevnika bl. Miroslava Bulešića i Molitvenik.", navodi u dopisu vlč. mr. Ilija Jakovljević.

 U nastavku i u privitku donosimo Molitvu, Litanije i Devetnicu bl. Miroslavu Bulešiću, te Križni put bl. Miroslava Bulešića.  

Litanije bl. Miroslava Bulešića, svećenik i mučenika

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste čuj nas.

Kriste usliši nas.

Oče nebeski, Bože! - Smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Isuse, dobri Pastiru,

Isuse, jakosti mučenika,

Isuse, učitelju apostola,

Isuse, kruno sviju svetih,

Sveta Marijo, majko Božja, - moli za nas!

Blaženi Miroslave Bulešiću, - moli za nas!

Hrabri nasljedovatelju Kristov,

Štovatelju Isusova križa,

Svećeniče po Srcu Isusovu,

Uzorni častitelju blažene Djevice Marije,

Služitelju svete Majke Crkve,

Mučeniče svete krizme,

Neumorni svjedoče Božje ljubavi,

Revni navjestitelju Evanđelja,

Vjerni služitelju Isusova oltara,

Djelitelju Kristovih otajstava,

Čuvaru svetosti euharistije,

Uzore svećeničkog poslanja,

Žarka iskro svećeničke duhovnosti,

Uresu kreposna života,

Svjedoče mirne savjesti,

Prijatelju siromaha,

Učitelju djece i mladih,

Pastiru vjerničkih duša,

Podupiratelju kršćanskih obitelji,

Promicatelju duhovnih zvanja,

Zaštitniče potlačenih i napuštenih,

Svjetioniče u olujama života,

Ljubitelju istine,

Branitelju pravde

Promicatelju mira,

Tješitelju obespravljenih,

Molitelju za obraćenje grešnika,

Nasljedovatelju Isusove žrtve,

Zagovorniče istinske slobode,

Tješitelju nevino osuđenih,

Graditelju crkvenog zajedništva,

Uzore praštanja progoniteljima,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!

Oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!

Usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!

Smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Miroslave.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, Oče naš nebeski, Ti si u svećeniku Miroslavu Bulešiću dao svome narodu revnoga pastira i neustrašivog mučenika. Po njegovu zagovoru učvrsti u nama vjeru i ustrajnu strpljivost u teškoćama života te daj da se spremno zalažemo za rast i jedinstvo Crkve. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

DEVETNICA

BL. MIROSLAVU BULEŠIĆU

Devetnicu bl. Miroslavu Bulešiću možemo započeti

15. kolovoza, a Trodnevnicu 21. kolovoza. Ako je

moguće 24. kolovoza prisustvovati svetoj misi, a

po mogućnosti i svetoj pričesti, kad je bl. Miroslav

Bulešić bio mučenički ubijen u Lanišću. (Devetnica

se može moliti i tijekom cijele godine).

Način obavljanja Devetnice:

Uvodna molitva, Razmatranje dotičnog dana, Litanije

bl. Miroslava Bulešića, Oče naš, Zdravo Marijo,

Slava Ocu.

Način obavljanja Trodnevnice:

Uvodna molitva Razmatranje: prvi dan (7. dan devetnice);

drugi dan (8. dan devetnice); treći dan (9.

dan devetnice), Litanije bl. Miroslava Bulešića, Oče

naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Uvodna molitva

(Moli se svaki dan prije razmatranja)

Bože moj, stojim u poniznosti svoga srca pred

tobom i molim da mi po zagovoru blaženoga

Miroslava Bulešića udijeliš milost potpunoga

predanja. Moj Bože, sav ti se prikazujem, sav

ti se darujem: hoću da sav budem tvoj, sada i

uvijek.

Uskrsli Isuse Kriste, po svojem svetom

križu donio si spas cijelome svijetu. Meni

je teško ponekad prihvatiti, nositi, svoj križ.

Blaženi Miroslav molio je da ga učiniš dostojnim

mučeništva koje se stječe po prihvaćanju i

ljubljenju križa. Daj mi milost da i ja prihvatim

svoj križ i u njemu vidim slavu uskrsnuća. Daj

da moja osveta uvijek bude oprost.

Duše Sveti, rasvijetli mi pamet, učvrsti volju,

da dobro obavim ovo razmatranje i da ga vršim

cijeloga svog života. Majko moja, pomozi mi!

 

1. dan – Upoznavanje samoga sebe

O moj Bože i moj Stvoritelju, daj mi da upoznam

svoje određenje, svoj divni, časni i uzvišeni

cilj koji jest: tebi da služim, u službi tako velikoga

i ujedno tako milostivoga Gospodara kao

što si ti. Ali i pouči me kako ću uvijek ispunjavati

tvoju svetu volju ne pazeći na svoju vlastitu

želju, na svoje samoljublje, ni na svoju sjetilnost.

Daj mi da tražim samo ono što ti hoćeš i

tako spasim svoju neumrlu dušu!

Djevice Marijo, Majko moja, daj mi pomoći

u poznavanju volje Božje. Daj mi milost od

Boga kojom mogu samo Bogu služiti i hvaliti

ga. Daj da postanem vjeran službenik Božji. Da

ne tražim sebe, nego samo Boga u svemu i u

svima. Pomozi mi, pomozi. Svi sveti i svetice

Božje, molite se Bogu za me! (Duhovni dnevnik,

30. 8. 1942.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

2. dan – Biti vjeran Bogu

Vjerujem da ćeš mi ti dati sve stvari potrebne

za življenje. Znam da mi neće ništa nedostajati.

Pusti se, dušo moja, u ruke Gospodinu. Njemu

se sasvim daj, traži samo njegovu slavu i sve

ćeš imati. „Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj

lice pomazanika svoga!“ - Ps 84,10. Podrži, o

Bože, mene slugu svojega, koji odlučuje trpjeti s

Isusom. Oprosti mi grijehe, sačuvaj me vjernim

tebi, daj da ti veselo služim, daj da se po tvojim

zakonima vladam. Isus mi bio uvijek na očima,

na ušima, na ustima. „Gospodin će dati milost

i slavu. Neće uskratiti dobara onima koji idu u

nedužnosti!“ - Ps 84,12b-13a. Vjerujem u tvoje

riječi! Umnoži moju vjeru!

Sveta Marijo, moja mila i draga i ljubazna

Majko, daj mi da mognem što bolje razumjeti

te riječi Božje; i daj mi milost da ih slijedim u

svojem životu sada i dok sam živ. Daj da me ne

bi ništa nikad od njih odijelilo. Nikakav stvor da

me ne bi udaljio od mojega dragog Boga! (Duh.

dnevnik, 31. 8. 1942.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

3. dan – Molitva za obitelj

Sinovska me ljubav nuka da te pitam za jednu

milost: daj zdravlje duše i tijela mojemu ocu da

te može spoznati i vjerno ti služiti. Pomozi mojoj

majci, koja toliko trpi, daj joj milost da bude

i u buduće još bolja majka meni i mojoj braći.

Bože, načini od moje obitelji ono što je tvoja

sveta volja. Svrni svoj pogled na moje sestre i

oprosti im grijehe; daj da te one ne bi nikad više

vrijeđale, daj da bi si bile dobre, daj da bi se ljubile

kako ti hoćeš. Pogledaj i mojega malog brata

i daj da bude uvijek pravi − dobar. Daj meni i

njima srce blago i ponizno, da se ljubimo u tebi.

Spomeni se, Gospodine, i mojeg župnika: daj

mu jakosti i mogućnosti da može obratiti puno i

puno duša, da može donijeti tebe u puno i puno

obitelji. Spomeni se svih svojih svećenika i daj

da oni rade za tvoju čast, daj da svi budu do-

bri. Sjeti se, Gospodine, i svoga naroda. Daj da

se tebi obrati i ne daj da hoda stranputicama, za

lažnim idejama. U tebi jedinom naći će si spas.

(Duh. dnevnik, 1. 9. 1942.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

4. dan – Molitva za Crkvu i svijet

Svrni svoj pogled na Crkvu svoju, toliko

mučenu i usliši vapaj bijednika. Pomozi našem

dragom papi u njegovu svetu djelovanju. Pomozi

i prosti čovječanstvu, koje daleko od tebe luta u

tminama i traži raj na Zemlji. Prosvijetli duhove

mučene i pokaži pravi put onima koji su u zabludi.

Spas od sve bijede, koja okružuje čovječanstvo,

može doći samo od tebe. Daj da završi taj rat,

koji nam je za kaznu, i daj da se uspostave mir

i red, sloboda i dostojanstvo čovječje. Daj da se

svi ljudi vrate u svoje obitelji, u svoje kuće, da

ondje obavljaju svoju obiteljsku zadaću. Prospi

u sva srca barem malo svoje ljubavi, rasvijetli

razum vladara i čovječanstva, učvrsti mu volju

za dobro i daj da prestanu ubojstva. Zašto si nas

ostavio, o Bože?! Mi smo te uvrijedili, puno i

puno. Zavrijedili smo da nas pogubiš. Ali veliko

je tvoje milosrđe i tvoja dobrota. Prosti puku

svomu, prosti mu. Mir tvoj bio s nama! Sveta

Marijo, zagovaraj nas pred Bogom i isprosi nam

mir. (Duh. dnevnik, 1. 9. 1942.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

5. dan – Biti ponizan, blag i strpljiv

Tražiti moram tebe, moj Bože, uvijek i

u svemu. Ti to zahtijevaš od mene, ti mi to

zapovijedaš. Živom vjerom moram te uvijek osvojiti,

uvijek biti uza te, moj Bože, ti me kušaš

u toj stvari, ti me hoćeš iskušati koliko valjaju

moja vjera, moje ufanje, moja ljubav do tebe.

Moj Bože, oprosti mi i pomozi mi. Daj da

nadvladam samoga sebe te da postanem ponizan

i strpljiv. Ti si, Isuse, bio ponizan i blag i strpljiv.

Daj mi milost da i ja naučim biti takav. Umnoži

mi vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav.

Sveta Marijo, Majko Isusova, postani mi zauvijek

majkom, a ja, vjerni i odani tvoj sin. Danas

mi slavimo tvoje sveto materinstvo. Danas

te, dakle, smijemo zazivati svojom predragom

Majkom. Majko moja, ne dopusti da ja, tvoj sin,

ikada više padnem u očajavanje, nego daj da

trpim za Boga. (Duh. dnevnik, 11. 10. 1942.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

6. dan – Prikazanje Bogu

Prikazao sam se sasvim svojemu Bogu: na

njegovu čast i spas duše. Ganutim sam se srcem

približio oltaru Božjem i ondje posvetio svega

sebe: svoje srce, svoju dušu. Nisam htio pustiti

ništa za se, već sam htio sve tebi darovati, moj

Bože!

Hvala tebi, Bože, da sam mogao već toliko

posla obaviti na tvoju čast i spas duša. Daj mi,

svemogući vječni Bože, ljubav do tebe i do

duša. Daj da ne zapustim ni čas svojega života,

u kojem ne bih za te radio. Daj mi da budem

pun požrtvovnosti, pun poniznosti te da radim u

požrtvovnosti, srcem punim ljubavi. Daj mi velike

ljubavi do svojih bližnjih.

Prevelike si mi milosti dao, velikom si me

nagradom nagradio, neizbrisivim si me znakom

označio za vječnost davši mi Duha Svetoga u

sakramentu sv. reda. Zato ću se vježbati u poniznosti,

učenju i ljubavi do bližnjega! Pomozi

mi, Bože! Daj mi dušu otvorenu do svih. Daj da

se razdajem svima i u svemu. (Duh. dnevnik, 10.

11. 1942.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

7. dan – Posvećenje svega sebe Majci Božjoj

Majko moja, evo me ovdje pred tobom.

Razmatram tvoju dobrotu i tvoju darežljivost

prema meni. Ti si mi puno i puno pomogla u

mojem životu. Hvala ti. Ti si mi dobra i prelijepa

Majka. Ti me zazivaš k sebi, ti želiš da ja

budem sav tvoj. Hoću živjeti u tebi, za tebe, s tobom,

da mogu živjeti tako s Kristom, za Krista,

u Kristu Bogu. U tvoje ruke, Majko, postavljam

svoju dušu sa svim njezinim moćima; tebi darujem

sve svoje zasluge, svoje molitve, svoja

dobra djela, svoju čistoću, svoje poteškoće,

svoje odnose prema drugima; tebi prikazujem

svoje tijelo i svoja sjetila. Neka mi to pomaže da

služim tebi. U tvoje ruke predajem sve časti, sva

djela, bilo tjelesna, bilo duševna.

Sav hoću biti tvoj. Hoću se žrtvovati svaki

dan za tebe. Slatko Srce Marijino, srce moje

Majke, budi spasenje moje. Kad sam, dakle, sav

tvoj, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju.

Od sada dalje, dakle, hoću živjeti s tobom, za

tebe, u tebi! Tvoj sam. Primi me, Majko! Svaki

dan hoću moliti za obraćenje grješnika i po na-

kani tvojega Presvetog Srca. Neka se po svem

svijetu tebi pjeva slava. Tvoj sam sada i uvijek!

Amen! (Duh. dnevnik, 8. 12. 1942.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

8. dan - Predanje Duhu Svetom

Majko, u tvoje se ruke predajem i

preporučujem se Tebi. Ti znaš moje velike

potrebe, ti poznaš moju nejaku volju. Ti vidiš

moje mane: moje sebeljublje, moje oholosti!

Svu skrši u meni tu slabu zlu travu i posadi u

moje srce ljubav živu, djelujuću, osnovanu na

vjeri i u ufanju. Isprosi mi te milosti od Duha

Svetoga. Neka se on nastani u meni i on neka

vlada nada mnom. On neka mi pomogne u

spoznaji samoga sebe i neka popravi i izravna u

meni ono što je krivo!

Duše Sveti, dođi i skrši moju oholost i moje

sebeljublje neka postanu ljubav do bližnjega, a

osobito do Boga. Daj da ljubim Boga i duše kako

ljubim sebe. Daj udijeli mojoj duši poniznost,

duh požrtvovnosti, duh prave vjere, ufanja i

ljubavi. Daj da postanem „ništa“ u tvojim rukama

i daj da živim u živoj vjeri u mistično Tijelo

Kristovo.

Dođi, Duše Presveti, i napuni moje i naša

srca zrakom svoje milosti. Dođi Utješitelju,

slatki goste duše. Speri što je nečisto, zalij što je

ranjeno, ispravi što je neispravno!... Dođi, dođi,

dođi u sve duše! U dušu mojih roditelja, braće,

rođaka, poznanika, svih ljudi. Napuni sva srca!

Dođi Duše Presveti. Očisti moje srce. Daj da

ti po meni možeš puno i puno duša napuniti svojom

milošću i sve utješiti. Tvoj sam. Ti raspolaži

sa mnom! (Duh. dnevnik, 12. 6. 1943.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

9. dan – Spremnost na mučeništvo

Bože moj, što se tu događa? Kako je velika

tvoja pravednost, a neizmjerno tvoje milosrđe.

Vidiš moju zapuštenu župu. Neka ne dođe na

nju tvoja prestroga, a i za nju zaslužena, kazna.

Smiluj se na jadnu dječicu, na majke. Pogledaj

i dobru volju tolikih. Rasvijetli razum mojih

župljana i učvrsti volju da napreduju putem

pravednosti, poštenja i slobode.

A mene, moj Bože, ako je tvoja volja,

prištedi, da budem u tvojim rukama oruđe kojim

se šire tvoja ljubav i nauk. Ako me hoćeš

k sebi, evo me pripravna. Svoj ti život sasvim

darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako

me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva,

već ga žudim. Neka bude tvoja volja.

Daj da ne smalaksam nipošto. Daj da ne

skrenem krivim putem. Daj mi srčanost da tebe

naviještam tužnom mi i trpećem narodu. Tvoja

volja neka bude moja, uz svaku žrtvu. I ako sam

štogod zanemario u obavljanju svojih dužnosti,

oprosti mi, i neka mi oproste ljudi za koje možda

nisam gajio veliku ljubav. Moje velike mane

zadržavaju me u obavljanju mojih dužnosti.

Bože, oprosti mi!

Od svih tražim oproštenje i svima opraštam.

Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje

duše svoje i svojih vjernika. Blagoslovi, Bože,

sve svoje ovčice, koje si mi nedostojnom izručio,

i daj da zavladaju između njih dobrota, sloga,

bratska ljubav zasnovana na temelju Boga.

Oče, neka se vrši volja tvoja. Sveta Marijo,

Majko moja, pomozi mi u ovim teškim

časovima. Ja sam u tvojim rukama. Znam da me

nećeš odbiti. Ti me čuvaj i ravnaj. (Duh. dnevnik,

22. 3. 1944.)

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 

Zaključna molitva

Bl. Miroslave budi mi zagovornik na nebu i

pomozi mi da razmatranjem tvoga života ustrajem

na Isusovu putu. Zajedno s tobom upućujem

molitvu nebeskom Ocu i našoj predragoj Majci

Mariji: „Oče, neka se vrši tvoja volja. Neka mi

to bude na poniženje i na spasenje. Tebi, Bože,

preko tebe, Majko, prikazujem i tu žrtvu. Teško

mi je, a tebi će biti draga. Hvala ti, Bože, što

si i to dopustio. To me nuka da se što više tebi

približim. Majko, pomozi mi da sačuvam svoju

čistoću. Daj mi, Bože, prije smrt, nego da padnem

u jedan grijeh nečistoće. Ja želim, ako je

tvoja volja, čim prije doći k tebi. Po Kristu Gospodinu

našemu Amen.

 

LITANIJE BL. MIROSLAVA BULEŠIĆA,

SVEĆENIKA I MUČENIKA

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože! Smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, “

Duše Sveti, Bože, “

Sveto Trojstvo, jedan Bože. “

Sveta Marijo, Majko Božja!

Bl. Miroslave Bulešiću,

Hrabri nasljedovatelju Kristov,

Štovatelju Isusova križa,

Uzorni častitelju Bl. Djevice Marije,

Služitelju sv. Majke Crkve,

Mučeniče svete krizme,

Neumorni svjedoče Božje ljubavi,

Revni navjestitelju Evanđelja,

Vjerni služitelju Isusova oltara,

Uzore svećeničkoga poslanja,

Uresu kreposna života,

Klanjatelju Isusu Euharistijskom,

Prijatelju siromaha i potrebnih,

Učitelju djece i mladih,

Pastiru kršćanskih duša,

Podupiratelju kršćanskih obitelji,

Promicatelju duhovnih zvanja,

Zaštitniče potlačenih i napuštenih,

Svjetioniče u olujama života,

Ljubitelju istine,

Moli za nas!

Protivniče svake nepravde,

Promicatelju mira među zaraćenim narodima,

Molitelju za obraćenje grješnika,

Nasljedovatelju Isusove žrtve,

Zagovorniče istinske slobode,

Tješitelju nevino osuđenih,

Graditelju crkvenoga zajedništva,

Uzore istinskoga domoljublja.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!

Oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!

Usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta!

Smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Miroslave.

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, Oče naš nebeski, Ti

si u svećeniku Miroslavu Bulešiću dao svome

narodu revnoga pastira i neustrašivog mučenika.

Po njegovu zagovoru učvrsti u nama vjeru i

ustrajnu strpljivost u teškoćama života te daj da

se spremno zalažemo za rast i jedinstvo Crkve.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Molim te da mi po zagovoru bl. Miroslava udijeliš

milost…

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

 


kpmbUoči Korizme izlazi Križni put blaženog Miroslava Bulešića, pod nazivom MOJA OSVETA JE OPROST. Križni put je nastao na temelju duhovni spisa najmlađeg hrvatskog blaženika Miroslava Bulešića koji je posvjedočio svoju vjeru u Isusa Krista, podnijevši mučeničku smrt u Lanišću 1947. godine.

Postaje Križnog puta sadrže razmatranja i molitve ponajviše iz Blaženikova Duhovnog dnevnika, ali i iz drugih njegovih spisa, koji su vrijedno svjedočanstvo njegove ljubavi prema Bogu, Blaženoj Djevici Mariji i bližnjima.

Blaženi Miroslav slijedi Isusa na križnom putu. Svjestan je da slijediti Isusa na putu svećeništva znači dati sebe do kraja, bez pridržaja i bezuvjetno. Svjestan je svoje ljudske slabosti i zato se sinovski pouzdaje u Blaženu Djevicu Mariju kojoj se često utječe, u svim prigodama, posvećujući joj svega sebe. On zna da je vjera djelotvorna samo ako ju potvrđuju djela, stoga u svom Dnevniku piše: "K meni može doći svatko, bez ikakva obzira, za sve o čemu znate da vam mogu pomoći. Siromah neka se ne boji prekoračiti moj prag. Dok imam ja nešto, imat će i on. Siromahe sam uvijek volio, volim ih i voljet ću ih i pomoći ću im u mjeri mojih mogućnosti." Na drugom mjestu će napisati: "Između žalosnog, tužnog, krvlju natopljenog naroda mi moramo biti dobri Samaritanci koji tješimo, liječimo, podižemo, povijamo svaku ranu u bijeli omot ljubavi, jer mržnja uzrokuje krvarenje a ljubav zacjeljuje rane."

I zaista, blaženi Miroslav je bio dobri Samaritanac za sve oko sebe. U tom teškom vremenu kada je pod pritiskom neprijatelja vjere bilo teško ostati vjeran Bogu, on je ustrajao na svom križnom putu, bez obzira na cijenu. Njegova hrabrost se očituje u njegovim riječima: "Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Moj život Ti sasvim darujem za svoje stado. Uz Tvoju milost, i ako me Ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim." Cijena njegove ustrajnosti bila je prolijevanje krvi. To je vrhunac njegovog životnog križnog puta. Predosjećajući svoj skori odlazak s ovoga svijeta, pod stalnom prijetnjom komunista, on piše svoju duhovnu oporuku, a njegova veličina se iščitava upravo iz njegovih riječi: "Moja osveta je oprost." Netom prije svoje mučeničke smrti slavi svoju posljednju svetu misu za obraćenje grešnika, da bi svoju dušu predao Bogu uz posljednje riječi: "Isuse, primi dušu moju!"

Križni put su priredile s. Barbara Stankov i s. Terezija Pavić, Službenice Euharistijskog Srca Isusova i Marijina OMNIA DEO, a nakladnici su: Porečka i Pulska biskupija, Vicepostulatura blaženog Miroslava Bulešića i "Josip Turčinović" d.o.o.

Križni put je dar Porečke i Pulske biskupije i možete ga nabaviti kod svoga župnika.

Križni put možete preuzeti na donjem linku:

https://wetransfer.com/downloads/204cb099e507632ff57b54bf40edec7520200201112937/e2d987de27fe237602a81664f5a3f5a920200201112937/79d6ae

portret BUlešić Copy InPixio2Tekuća pastoralna godina u Porečkoj i Pulskoj biskupiji u znaku je obilježavanja 100. obljetnice rođenja bl. Miroslava Bulešića.

 Tim povodom vlč. mr. Ilija Jakovljević, vicepostulator u kauzi za kanonizaciju bl. Miroslava Bulešića priprema i objavljuje prigodne tekstove koji imaju nakanu vjernicima dati mogućnost još bolje upoznati lik i djelo tog našeg najmlađeg blaženika.

Bl. Miroslav Bulešić odgajatelj u molitvi

http://www.biskupija-porecko-pulska.hr/m-bulesic-100-oblj-rodenja/2883-bl-miroslav-bulesic-odgajatelj-u-molitvi.html

Pastirsko pismo bl. Miroslava Bulešića župljanima Badrene za božićne blagdane

http://www.biskupija-porecko-pulska.hr/m-bulesic-100-oblj-rodenja/2882-pastirsko-pismo-bl-miroslava-bulesica-zupljanima-badrene-za-bozicne-blagdane.html

Poziv bl. Miroslava Bulešića na molitvu za obraćenje grešnika u svjetlu Fatimskih poruka

http://www.biskupija-porecko-pulska.hr/m-bulesic-100-oblj-rodenja/2881-poziv-bl-miroslava-bulesica-na-molitvu-za-obracenje-gresnika-u-svjetlu-fatimskih-poruka.html

 1290088U subotu, 24. kolovoza 2019. godine, u Svetvinčentu je svečanim misnim slavljem obilježena 72. obljetnica mučeništva bl. Miroslava Bulešića. Misno slavlje predvodio je mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski. U koncelebraciji su bili: mons. Petar Rajič, apostolski nuncij u Litvi, Latviji i Estoniji, mons. Ivan Devčić, riječki nadbiskup i metropolita, mons. Zdenko Križić, gospićko-senjski biskup, mons. Ivica Petanjak, krčki biskup, mons. Ivan Milovan, umirovljeni porečki i pulski biskup, mons. Janusz Blachowiak, tajnik Nuncijature u Zagrebu te šezdesetak svećenika i redovnika iz Porečke i Pulske i drugih biskupija. Na misi se okupilo oko tisuću vjernika među kojima su ove godine bile posebno brojne redovnice iz raznih družbi, napose iz Istre i iz Rijeke, među kojima i s. Dobroslava Mlakić, vrhovna poglavarica Družbe sestara Presvetog Srca Isusova. Misi je nazočio i načelnik Općine Svetvinčenat Dalibor Macan sa suradnicima te Božo Kirin, načelnik Policijske uprave istarske, čiji su djelatnici i u Lanišću i u Svetvinčentu pružili logističku podršku u regulaciji prometa.

U uvodnim riječima pozdrava, biskup domaćin, mons. Dražen Kutleša je istaknuo da za sve nas vjernike smrt i proglašenje blaženim mučenika Miroslava su veliki povijesni događaj koji su razlog naše velike nade i utjehe. U osobi se našega blaženika spaja cjelokupna tragedija koja je pogodila pučanstvo Istre, Hrvatske i Europe tijekom prošloga stoljeća obilježenog trima velikim neljudskim sustavima, komunizmom, fašizmom i nacizmom. U osobi bl. Miroslava prepoznajemo pobjedu Kristova evanđelja nad totalitarnom ideologijom, pobjedu Božjih prava i savjesti nad nasiljem i ugnjetavanjem, pobjedu praštanja i pomirbe nad mržnjom i osvetom. Naš bl. Miro predstavlja svećenika i vjernika koji želi oprostiti i pomiriti se, očistiti sjećanje od mržnje pobjeđujući zlo dobrim tako da mu osveta postane oprost.

U prigodnoj homiliji mons. Perić je, služeći se zazivima blaženika koje je on zapisao u svome Duhovnome dnevniku, kroz petnaestak citata nastojao okupljenima približiti jedinstveni svetački lik tog mladog svećenika. Napomenuo je da je upravo Duhovni dnevnik bio glavni izvor za procjenu Miroslavove svetosti. Mons. Perić je kod objavljivanja prvog izdanja Duhovnog dnevnika, 2017. godine, koje je pripremila Vicepostulatora, radio teološku korekturu, pa je stoga vrsni poznavatelj lika tog našeg Božjeg ugodnika.

Kroz razne citate koje je blaženik zapisao na poseban način tijekom duhovnih vježbi, ili prije velikih životnih koraka, kao što je primanje reda subđakonata, đakonata i prezbiterata, mons. Perić je okupljenima na profinjeni način oslikao dubinu, duhovnu profinjenost ali nadasve snagu proživljavanja duhovnih previranja koje je Miroslav zapisao, a sve s nakanom ispravljanja onoga što ga je u životu na bilo koji način udaljavalo od postizanja vjerničkog ideala, života sukladno Kristovu nauku.

Tijekom duhovnih vježbi u Dajli, pripravljajući se za subđakonat, blaženik se na poseban način utječe Blaženoj Djevici Mariji, moleći je da mu od Boga isprosi milosti kako bi postao što vjerniji službenik Božji, da ne traži sebe nego samo Boga, i to „u svemu i svima“, da bude „čist na duši i tijelu“, „poslušan uvijek“ i „vjeran svome zvanju“. I u teškim trenutcima, ili napose u takvima, bl. Miroslav se utječe Blaženoj Djevici Mariji, pa tako na duhovnim vježbama za đakonat, u Puli, tijekom listopada 1942. moli „da ne padne u razočaranje, nego da nauči trpjeti za Boga“, rekao je mons. Perić. U Rimu, u studenome 1942. blaženik promišlja o svome odnosu prema bližnjima, svjestan da mu ponekad nedostaje poniznosti i ljubavi prema bližnjijima vapi Mariji da mu isprosi milost da poštuje bližnje kao što bi on želio da poštuju njega. U svome sazrijevanju blaženik je svjestan i napasti koje prijete njegovu životu u čistoći, svjestan je da mora bolje izbjegavati grešne prigode, i ta svoja poniženja prikazuje Majci Božjoj.    

Veličanstvena dubina kojom bl. Miroslav doživljava svoje svećeništvo vidljiva je iz zapisa u kojem se raduje najavi svoga ređenja, ali i iz duboke strepnje i straha hoće li ustrajati, hoće li dovoljno ustrajno i dostojanstveno ostvarivati svoje poslanje. U svojim mladomisničkim nakanama, koje je zapisao u Rimu nekoliko dana prije ređenja, u travnju 1942. spominje sve ključno i nužno za svećeništvo i što ono obuhvaća: prikazanje, darivanje, vjerno služenje, slava Božja, spas duša, poniznost i požrtvovnost, jaka volja u posluhu Bogu, molitva za narod, za roditelje, za brata i tri sestre, za dobročinitelje, prijatelje i sve koji se preporučuju u njegove molitve, istaknuo je mons. Perić.

U ožujku 1944. bl. Miroslav zapisuje „Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Svoj život Ti sasvim darujem za svoje stado. Uz Tvoju milost, i ako me Ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude Tvoja volja.“, tko ovako u sebi njeguje ljubav prema Bogu za svoje vjernike, on će tu ljubav pokazati i u najvećem svjedočanstvu vjernosti, u prolijevanja vlastite krvi, rekao je propovjednik.

O dubini i snazi njegove posvećenosti životu prema evanđeoskim vrednotama najviše govori njegov zapis u dnevniku dva mjeseca prije mučeništva, 24. lipnja 1947.: „Daj mi, Bože, prije smrt nego da padnem u jedan grijeh nečistoće,  ja želim, ako je Tvoja volja, čim prije doći k Tebi. Inače kazni me, kroti me, ponizuj me!“, don Miroslav doživljava strepnje iznutra, prijetnje izvana. Ali on ima sigurno utočište. Ako je volja Božja, spreman je i u smrt samo da ne sagriješi. Grijeh je nesreća, a krjepost je sreća, rezimirao je mons. Perić.

Posljednji zapis koji je propovjednik istaknuo, zapisan mjesec dana prije mučeništva, odnosi se na njegov, kao smatra blaženik, „neuspjeh u odgoju sjemeništaraca, i još ono što se govorilo za simpatiju jedne djevojke prema meni; i svemu tome nadodaje se i drugi moj, naš, neorganizirani posao.“, zapisao je vlč. Miroslav, i nadodao „Postao sam neuslužan, nemiran, omalovažujem, kritiziram druge i starije, pa i poglavare, a i mlađe. Nisam više onakav, kakav sam bio. Onda sam rastao, a sada propadam. Bože moj, što se ja bojim za sebe! Hoću li ustrajati u svome zvanju?!“ No, strepnju za zvanje pojačava još jedna dublja strepnja „Neka duboka bojazan napunjuje mi dušu.“, predosjećajući možda nadolazeće mučeništvo.

„Komu da povjerim svoje poteškoće? Samo Tebi, Bože moj! I Tebi, Majko moja! Ti vidiš moje duševne patnje i trzavice. Ovo Ti prikazujem! – Ako je malo to, daj mi još!“, citirao je nadalje propovjednik, te nastavio, evo brata našega Miroslava, bogoslova i svećenika, od krvi i od mesa, u kušnjama od Duha i u napastima od zloduha, koji priznaje svoje neraspoloženje, nalazi mu uzroke. Za što je uvjeren da je kriv, iskreno se kaje, a uvijek se u ruke Božje predaje, spreman na mučeništvo ne puste želje, nego životvorne krvi.

Homiliju je zaključio zazivom: Neka blaženi mučenik Miroslav sve potrebne i danas zagovara u nebu, gdje mu je molitva i moćnija i uslišanija.

Misno slavlje završilo je blagoslovom s relikvijarom koji je bio izložen prigodom beatifikacije u pulskoj Areni 28. rujna 2013 godine. Nakon završnog blagoslova svi okupljeni pristupili su čašćenju relikvijara s relikvijama kojeg je na čašćenje davao vicepostulator vlč. mr. Ilija Jakovljević, a zatim su prošli u ophodu iza oltara gdje se čuvaju okrvavljeni blaženikov talar, i jastuk natopljen njegovom krvlju.

Prije mise prigodni duhovni glazbeno-poetski program u kojem je između pjesama pročitano više blaženikovih poznatih citata, izveli su Davor i Vesna Terzić iz Rovinja. 

Na misu obljetnice mučeništva u Svetvničenat, kako je to već tradicionalno, došli su hodočasnici pješaci iz raznih istarskih mjesta: iz Pule su s hodočasnicima bile sestre Milosrdnog Isusa, s. Jaira i s. Ivana, iz Vrsara je sa dvadesetak hodočasnika dopješačio i župnik vlč. mr. Lino Zohil, a s hodošasnicima s Pazinštine bio je fra Marinko Klaić.

Misu je glazbeno animirao zbor iz Župe Sv. Pavla u Puli pod ravnanjem dirigenta i voditelja zbora dr. Andreja Angelinija te uz orguljsku pratnju prof. Gabrijele Vuković.

Velike zasluge u organizaciji ovoga slavlja imaju vjernici Svetvinčenta predvođeni župnikom vlč. Darkom Zgrablićem, a potrebnu raspoloživost je dala i općina omogućivši prostore za osvježenje hodočasnicima pješacima nakon napornog pješačenja.

Misu je direktno prenosio Hrvatski katolički radio.

Trodnevnu duhovnu pripravu za spomen mučeništva ove je godine u svetvinčentskoj župi predvodio vlč. Joel Cattary.

Misa je ove godine, zbog učestalih pljuskova tijekom poslijepodneva održana u crkvi, a ne kako je uobičajeno, na trgu ispred crkve, no veliki broj hodočasnika koji je misu pratio na trgu, osim svih onih koji su se natiskali u crkvi dokaz je da štovanje bl. Miroslava u Istri itekako živi i raste, a to je zasigurno najveća i najdraža nagrada svakome tko se je za života trudio živjeti po Božjem - dovoditi i dalje ljude Bogu.

(G. Krizman)

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.